02 ENG

Kurs engleskog jezika

Kursevi ENGLESKOG jezika se organizuju po CEF standardu od nivoa A1 do B2 u manjim grupama / poluindividualni rad! UPIS U TOKU!


02 DE

Kurs nemačkog jezika

Kursevi NEMAČKOG jezika se organizuju po CEF standardu od nivoa A1 do B2 u manjim grupama / poluindividualni rad! UPIS U TOKU!